Samenkomsten

Kerkdiensten

Tijdens de kerkdiensten ontmoeten we elkaar en God. We noemen een kerkdienst een eredienst; een dienst tot eer van God. We horen hier Zijn blijde boodschap, bidden, lezen uit de bijbel en zingen liederen en psalmen.

Elke zondag is er een samenkomst om 9.30 uur. In de middag of avond zijn er wisselende bijeenkomsten. Op de tweede woensdag in maart en op de eerste woensdag in november wordt er een bid- resp. dankdienst gehouden voor gewas en arbeid. De diensten zijn te volgen via kerkdienstgemist.nl.

Je bent van harte welkom!

Tijdens de dienst

Liederen en begeleiding met muziek

We zingen verschillende liederen en psalmen. De liederen worden getoond op twee grote schermen en de begeleiding van de liederen worden wisselend gedaan door het orgel, de piano en/of het muziekteam.

Bijbel

Wij lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Alle teksten worden geprojecteerd met de beamer.

Bijbelklas

Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd is er volgens een rooster bijbelklas in één van de zalen naast de kerk. De kinderen gaan eerst mee in de kerkdienst, en gaan onder begeleiding van twee gemeenteleden naar de bijbelklas, en komen gezamenlijk voor het laatste lied de kerkzaal weer in.

Doop of avondmaal

Het kan zijn dat je een kerkdienst bezoekt waarin de doop wordt bediend of het Heilig Avondmaal wordt gevierd.
Het Heilig Avondmaal wordt 5 keer per jaar gevierd. Op Paaszondag en in de maanden februari, juni, september en december. Ook gasten zijn welkom om het avondmaal met ons mee te vieren, wanneer zij Jezus Christus erkennen als hun Verlosser en in hun eigen gemeente toegang hebben tot het avondmaal.

Crèche

Voor de kinderen van 0 tot 4 jaar is er tijdens de morgendienst crèche. Ze kunnen voor het begin van de morgendienst in één van de zalen worden gebracht. De kinderen mogen voor het laatste lied door de ouders worden opgehaald om in de kerkzaal de zegen te ontvangen.

Collecte

Tijdens de dienst wordt er één collecte gehouden voor een goed doel.