Over ons

Wie zijn wij?

‘Samen verbonden in Christus’

Wij zijn een gemeente van ca. 500 leden. De predikant is ds. Henk van Hemmen.

Onze gemeente is ingedeeld in kleine wijken, om de onderlinge contacten en het omzien naar elkaar te versterken. Hiervoor wordt o.a. gebruik gemaakt van de Scipio app.  Er worden met regelmaat wijkavonden gehouden, en binnen de wijken wordt er voor elkaar gezorgd waar het nodig is, en er worden activiteiten georganiseerd.

Activiteiten

Op allerlei manieren zijn we actief. In de kerk en buiten de kerk, voor en met verschillende doelgroepen.

Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen tijdens een gedeelte van de kerkdienst naar een bijbelklas, hier wordt laagdrempelig het thema van de dienst behandeld op een manier die voor die leeftijdsgroep te begrijpen is.

Voor de jeugd vanaf 12 jaar is er catechese. De jongeren zijn in leeftijdsgroepen ingedeeld en worden per groep begeleidt door  twee coaches.

Verder zijn er diverse verenigingen en bijbelstudiegroepen, wordt er maandelijks een soos georganiseerd, en ieder jaar een gemeentedag.

Twee keer per jaar wordt er, in samenwerking met de PKN in Leens, een openluchtdienst gehouden.

Samen met de PKN in Leens worden er regelmatig maaltijden voor dorpsgenoten en gemeenteleden (Schuif aan tafel) georganiseerd in de DoeZoo in Leens.

Het kerkgebouw is een plek voor rust en bezinning en niet alleen op zondag. Alle dagen van de week zijn de deuren geopend en kan men de kerk bezoeken. Zo willen we graag van betekenis zijn voor iedereen in het dorp of daar buiten. Of je wel of niet gelooft en of je nu lid bent van de gemeente of niet. Iedereen is welkom om alleen of samen binnen te komen.

Voor wie wel mee wil draaien in onze gemeente, maar (nog) geen lid is, is de mogelijkheid om gastlid te worden.

Historische gegevens

15 december 1835 Instituering Gereformeerde Kerk te Leens
12 juni 1945 Vrijmaking
24 november 1976 Ingebruikname van het nieuwe kerkgebouw aan de Valge

De volgende Dienaren des Woords hebben de gemeente gediend:

H.J. Wind 01-05-1842 tot 01-05-1848
R.K. Hummelen 26-11-1849 tot 01-06-1886
J. Breukelaar 06-09-1887 tot 25-06-1890
G. v.d. Munnik 01-07-1891 tot 01-05-1928
G. Lugtigheid 03-08-1930 tot 30-05-1934
F. Boonstra 09-12-1934 tot 01-03-1962
B. van Zuylekom 29-07-1962 tot 11-07-1965
D. Berghuis 29-08-1965 tot 09-03-1969
W. Bruinius 23-05-1971 tot 18-02-1984
W.M. van Wijk 17-08-1986 tot 20-02-1994
H. Offereins 29-09-1996 tot 06-10-2002
E.J. Meijer 01-06-2003 tot 31-07-2010
J.M. Beute 01-07-2012 tot 16-07-2019
H.S. van Hemmen 04-07-2021 tot heden