Contact

Nederlandse Gereformeerde Kerk te Leens

Adres: Valge 16, 9965 PG Leens
Postadres: Postbus 21, 9965 ZG Leens
Telefoon: 0595-572239
E-mailadressen:
Scriba: scriba@ngkleens.nl
Diaconie: diaconie@ngkleens.nl

Dhr. P. Lieffijn, telefoon: 0595-571443
Contactpersoon bij afwezigheid:
Dhr. A.G. Rodenboog, telefoon: 06-53544743

Mevr. H.J. van Dijk-Kloosterman, telefoon: 0595-402162
E-mailadres: dijkvanria@gmail.com

Mevr. J.E. Gils-Nieuwenhuis, telefoon: 06-13928333
Mevr. A.S. Vogel-Jongsma, telefoon: 06-25336896
E-mailadres: gkvleenspreekvoorziening@outlook.com

Mevr. F. Douwstra, telefoon: 0595-552449
E-mailadres: fdouwstra@gmail.com

Mevr. E.T.A. van Duinen-Mulder, telefoon. 0595-851582
E-mailadres: boekhouding@ngkleens.nl

Kerkelijke bijdragen en giften

Kerkelijke bijdragen en giften kunnen worden overgemaakt op de volgende rekeningen:
NL30 INGB 0001 1745 38 of NL41 RABO 0335 2545 00
ten name van: Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Leens
Bouwfonds: NL89 RABO 0335 2596 50
Diaconie: NL41 RABO 0335 2178 34